USULAN SK 3/PENGUJ

🛑 USULAN SK 3/PENGUJI🛑

Nama : ……………..
NIM : ……………….
Prodi : ……………..

Tot SKS: ………….
Tot Bobot SKS: ………

📋Judul : ……………

✅Dosen Penasehat Akademik: ……………
✅Dosen Pembahas : ……………

✳️Pembimbing 1: ……………
✳️Pembimbing 2: ………….

🌀Penguji 1: Diisi Oleh Kaprodi
🌀Penguji 2: Diisi Oleh Kaprodi

Kaprodi ….: ……….

🛑Wajib Isi🛑
Tolong diisi sesuai data Anda
👇(Google form SK Penguji)👇
https://bit.ly/USULANSK3-PENGUJI

📕🗂️📕🗂️📕🗂️📕🗂️📕🗂️📕🗂️