1. Situs Judi Slot Terlengkap
 2. Situs Slot Online Terbaik Dan Terpercaya No 1
 3. Slot Pragmatic Play
 4. Situs Slot Online Terpercaya
 5. Kumpulan Situs Judi Slot Terpercaya
 6. Game Slot Online
 7. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 8. Situs Judi Slot Online Terpercaya 2021
 9. Slot Joker123
 10. Agen Slot Online Resmi
 11. Slot Deposit Pulsa
 12. Daftar Situs Judi Slot Terbaik Dan Terpercaya No 1
 13. AloJudi Slot
 14. Situs Slot
 15. Judi Slot Online Jackpot Terbesar Gampang Menang
 16. Mesin slot gacor 88
 17. Mesin slot
 18. Link Slot Online
 19. Slot Via Dana
 20. Daftar Situs Bo Slot Online Gacor Terbaik 2022
Judul Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir - FUAD IAIN PONTIANAK
Home / Judul Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir

Judul Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir

NAMA MAHASISWANIMJUDUL PROPOSAL/SKRIPSIKeterangan
Luqmanul Hakim Haris11534006"Pembacaan Surah-Surah Pilihan dalam Tradisi Tolak Bala (Studi Living Qur'an Desa Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya)"Sudah Diujikan
Rokir11534003"Strategi Penghafalan Al-Quran (Setudi terhadap Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an Mahyajatul Qurra' Kelurahan Sui. Jawi Kecamatan Pontianak Kota Tahun 2019)"Sudah Diujikan
Anang Bustami11634002"Konsep Do'a dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Ayat tentang Do'a dalam Surah Al-Baqarah Perspektif Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab) Sudah Diujikan
Eka Yulian Nur Abror11534015"Pembacaan Surat-surat Pilihan dalam Al-Qur'an sebagai Amalan Harian (Studi Living Qur'an di Pondok Pesantren Walisongo Pontianak)"Sudah Diujikan
Ajiani11534023"Aplikasi Nilai-nilai Al-Qur'an dalm Film Animasi Nussa dan Rara"Sudah Diujikan
Aris11534008"Dinamika Perkembangan Tafsir Surah Tujuh H. Muhammad Baisuni Imran"Sudah Diujikan
Lara Sendari1133410001"Dialektika Pengharaman Khamar dalam Al-Qur'an (Telaah terhadap Tahapan Pengharaman Khamar dalam Tafsir Al-Misbah)"Sudah Diujikan
Nahrudin1133410013"Thalak Prespektif Tafsir Al-Munir Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhailiy"Sudah Diujikan
Rahman1133410014"Prinsip Konservasi dan Restorasi Lingkungan Hidup Perspektif Al-Qur'an Tafsir Al-Azhar"Sudah Diujikan
Rusmawatik11634001"Terma Munafik dan Derivasinya dalam Surah An-Nisa Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab"Sudah Diujikan
Fitriyah11634037"Perdamaian dalam Q.S. Al-Hujarat (Studi atas Ayat [49]: 6 - 13 dalam Tafsir Kementerian Agama RI)"Sudah Diujikan
Zulfikar Ali Ghufron1133410012"Tafsir Surat Al-Ashr Ayat 1-3 (Study Komparatif Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Karya Sayyid Quthb)Sudah Diujikan
Hanafi1133410004Tafsir Surah Al-Fatihah (Studi Perbandingan Antara Tafsir Rahmat Karya H Oemar Bakry dan Tafsir Al-Misbah Karya M Quraish ShihabSudah Diujikan
Sulaifah11634018Persaudaraan dalam Al-Qur'ant (Studi Tafsir Tematik Ayat-ayat Tentang Persaudaraan dalam Surat Yusuf)Sudah Diujikan
fe11634025KATA FITNAH MENURUT M. QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAHSudah Diujikan
Khoirul Agus Setiawan11634008Makna Akal Dalam Al-quran (Studi Tematik kata Akal dalam Tafsir Fizilalil quran)Sudah Diujikan
Asep Sumadi11634023Rezeki dalam al-Qur'an pada Tafsi An-Nur karya Hasbi as-ShiddieqySudah Diujikan
Mahfud11634035Penafsiran Ayat-ayat yang Terdapat Kata Jin dalam al-Quran Berdasarkan Tafsir Al-Azhar Karya HAMKASudah Diujikan
Nahrudin1133410013Thalaq Perspektif Tafsir Al-Munir Prof. Dr. Wahbah Az-zuhaili.Sudah Diujikan
Mas'udi1133410019TRADISI PEMBACAAN SURAT AL-WAQIAH DI PONDOK PESANTREN DARUL KHAIRAT PONTIANAK(Studi Atas Kajian Living Qur'an)Sudah Diujikan
Mutiatun11634033Makna Musyawarah Dalam Al_ Qur'an (Studi Komparatif antara Tafsir Al_Azhar dan Tafsir Al_ Misbah)Sudah Diujikan
Muhammad Yahya11634017Celaka Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Term Wail Pada Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Karya Imam Ibnu Katsir)Sudah Diujikan
Indra Saputra11634006Munasabah Ayat dengan Ayat Sesudahnya dalam Al-Qur'an (Telaah Atas QS. Al-Isra Pada Tafsir Al-Misbah)Sudah Diujikan
Kurniawati11634021Asbab An-Nuzul Dalam Tafsir Kementerian Agama RI (Studi Atas Qur'an Surah Al-Baqarah)Sudah Diujikan
Muyessiroh11634011Terminologi dunia dalam QS. Al-Baqarah ( Studi Atas Tafsir Khawatir Haula Al-Qur'an Al-Karim Karya Asy-Sya'rawi )Sudah Diujikan
Muhammad Irfan11634030Manusia Perspektif Al-Qur'an (Studi Atas Kata Bani Adam Pada Tafsir Al-Misbah)Sudah Diujikan
Herman11634022Penafsiran terhadap Term Amin dalam Alquran pada Tafsir Al-Azhar Karya HamkaSudah Diujikan
Nahrudin1133410013"Thalak Prespektif Tafsir Al-Munir Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhailiy"Diseminarkan
Surya Sukma Wijaya1143410004"Konsep Sihir dalam al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Mishbah)"Diseminarkan
Khairudin11534002"Konsep Tabayyun dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Maraghi"Diseminarkan
Lisnawati11634025"Konsep Fitnah dalam Al-Qur'an (Study Tematik Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)"Diseminarkan
Khozaimah11634027"Makna Syukur dalam Al-Qur'an (Study Komparatif Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraih Shihab dan Tafsir Ibnu Katsir Karya Ibnu Katsir)"Diseminarkan
Imam Muflia11634028"Makna Dosa dalam Al-Qur'an (Tinjauan Kata Itsmun pada Tafsir Al-Azhar)Diseminarkan
Indra Saputra11634006"Munasabah antara Kelompok Ayat dengan Kelompok Ayat Berikutnya (Telaah Q.S. Al-Isra pada Tafsir Al-Misbah)Diseminarkan
Sri Widad Safitri11634034"Menahan Hawa Nafsu dalam Al-Qur'an (Study Tematik Tafsir Al-Ibriz Karya KH. Bisri Musthofa)"Diseminarkan
Mutiatun11634036"Makna Musyawarah dalam Al-Qur'an (Study Komparatif antara Tafsir Al-Azhar dan tafsir Marah Labid)"Diseminarkan
Sulaifah11634018"Konsep Ukhuwah dalam Al-Qur'an (Study Tematik dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)Diseminarkan
Muhammad Irfan11634030"Bani Adam dalam Tafsir Al-Misbah"Diseminarkan
Uli Auliya Andari11634005"Karakteristik Perempuan Islam (Refleksi atas Kisah Maryam dalam Al-Qur'an pada Tafsir Al-Azhar karya HAMKA)"Diseminarkan
Asep Sumadi11634023"Rizki dalam Al-Qur'an (Studi atas Tafsir An-Nur Karya Hasbie Ash-Shiddieqi)Diseminarkan
Muyessiroh11634011"Makna Dunia dalam QS. Al-Baqarah (Studi atas Tafsir Khawathir Haula Al-Qur'an Al-Karim Karya Asy-Sya'rawi)Diseminarkan
Happy Riany11634013"Munasabah Surah dengan Kandungannya dalam Al-Qur'an (Telaah atas Juz 29 pada Tafsir Kementerian Agama RI Tahun 2010)Diseminarkan
Mahfud11634035Jin dalam Al-Qur'an (Study Tematik Kata Jin dalam Al-Qur'an pada Tafsir Al-Azhar Karya Hamka)"Diseminarkan
Abdur Raup11634016"Konsep Auliya dalam Al-Qur'an (Study Tematik atas Tafsir Ath-Thabari)"Diseminarkan
Ilmam Naufal11634012"Akhlak Menuntut Ilmu pada Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam Q.S. Al-Kahfi (Suatu Kajian dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)"Diseminarkan
Arman Yusuf11634010"Makna Kata Huda dalam Al-Quran (Kajian Al-Wujuh pada Tafsir Al-Misbah)"Diseminarkan
Khoirul Agus Setiawan11634008"Konsep Akal dalam Al-Quran (Study tematik Kata Akal dalam Al-Quran pada Tafsir Fii Zhillalil Quran Karya Sayyid Quthb)"Diseminarkan
Muhammad Yahya11634017"Ciri-ciri Orang Celaka dalam Al-Quran (Studi Analisis atas Tafsir Ibnu Katsir)Diseminarkan
Herman116340022"Amanah dalam Al-Qur'an Study atas Tafsir Al-Azhar Karya Hamka"Diseminarkan
Abdul Aziz11634007"Konsep Taubat dalam Tafsir Al-Azhar Menurut Hamka"Diseminarkan
Kurniawati11634021"Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an Analisis Penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah"Diseminarkan
Rizki Afrianto11734020"Tela'ah Rasm pada Manuskrip Mushaf Al-Qur'an di Keraton Al-Mukarramah Sintang (Kajian Filologi)"Diseminarkan
Syarif Muhammad Ikhsan Alaydrus11634024"Ulama dalam Al-Quran ( Studi Komparatif Tafsir Fi Zhilalil Quran dengan Tafsir Al-Azhar)"Diseminarkan
Kurniawati11634021"Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an (Analisis Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)Diseminarkan
Riski11634031Pelaksanaan Program Tahfidz Al-Qur'an Kota Pontianak di Pondok Pesantren Darul KhairatDiseminarkan
Sulaiman11734007KAJIAN ASPEK DABT PADA MANUSKRIP AL-QUR'AN KOLEKSI MUSEUM KALIMANTAN BARATDiseminarkan
Maswuroh11734018ANALISIS DESKRIPTIF MAKNA DAN FUNGSI MIN HARF JAR DALAM AYAT PERNIKAHANDiseminarkan
Arman Yusuf11634040MAKANAN DALAM AL-QURAN (Studi Kata Tha?am pada Tafsir al-Jami'li Ahkam al-Qur?an Karya Imam Al-Qurtubi)Diseminarkan
Rifa Ariska11734050Munasabah Penutup Surah Dengan Awal Surah Berikutnya Dalam Alquran (Telaah Terhadap Kitab Alquran dan Tafsirnya Juz 29 Karya Kementrian Agama RI)Diseminarkan
Azib Imron11534022KARAKTER MUNAFIK DIDALAM AL-QUR'AN, SURAH AL-MUNAFIQUN AYAT 63 1-11 (Studi Analisis Tafsir Al-AzharDiseminarkan
Amini11734027Istiqamah Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Ibnu Katsir Dalam Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim)Diseminarkan
Nurul Wafida11734026Penggunaan Jimat yg Bertuliskan Ayat-ayat Al-Qur'an (study living Qur'an pada masyarakat Melayu desa sempadian kabupaten Sambas)Diseminarkan
Rifrianti11734017Penggunaan Ayat-Ayat Al-Qur'an Dalam Tradisi Robo-Robo (Studi Living Qur'an di Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu RayaDiseminarkan